Phanerochaete sordida (Kůrovka smetanová)

Velmi hojná(?) kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě jehličnanů, méně listnáčů. Makroskopicky nerozlišitelná od ostatních zástupců rodu. Druh je poměrně variabilní v mikroznacích, zvláště v charakteru a početnosti cystid, které jsou slabě inkrustovany, válcovité až mírně kuželovité, většinou apikálně tupé, se stěnami, které se zužují směrem k apexu. Z podobných druhů se např. kůrovka hladká (Phanerochate laevis) se odlišuje mikroskopicky tenkostěnnými hyfami v subikulu a spičatými apikálně neinkrustovanými cystidami, kůrovka sametová (Phanerochate velutina) hojnými, mohutnými a silně inkrustovanými cystidami (oba předchozí druhy navíc často tvoří rhizomorfy), kůrovka Phanerochaete livescens špičatými a apikálně inkrustovanými cystidami a užšími (< 3 μm) sporami či kůrovka hrbolatá (Phanerochaete tuberculata) úplnou nepřítomností cystid.

 

Phanerochaete sordida

Phanerochaete sordida Labský důl - Pančavská jáma, lavinový svah, větev Betula carpatica, 16.6.2016, (c) Lucie Zíbarová