Xylodon spathulatus (Kornatec lopatkovitý)

Syn.: Hyphodontia spathulata

Kornatcovitá houba rostoucí roztroušeně na dřevě jehličnanů (smrk) i listnáčů. Od podobného a hojnějšího kornatce krátkoostného (Xylodon brevisetus) se odlišuje výrazně delšími a často zploštělými ostny.

Xylodon spathulatus

Xylodon spathulatus NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, kmen Picea, 11.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon spathulatus

Xylodon spathulatus NPP Klokočka, mokřadní olšina, padlý kmen Pinus, 29.6.2015, (c) Lucie Zíbarová