Vesiculomyces citrinus (Koroveček citronový)

Syn.: Gloiothele citrina, Gloeocystidiellum citrinum

Hojná kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě jehličnanů, méně často listnáčů. Nápadný bohatými rhizomorfami na okraji plodnice, nažloutlým hmeniem a mikroznaky (absence přezek, přítomnost gloeocystid, amyloidní a takřka kulovité, amyloidní spory o průměru 4.5-5.5 μm). Viz voskovec mléčící (Gloiothele lactescens) se širovec eliptickými sporami.

 

Vesiculomyces citrinus

Vesiculomyces citrinus PR Děťanský chlum, teplomilná doubrava, fragmet kmene Pinus, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vesiculomyces citrinus

Vesiculomyces citrinus PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Vesiculomyces citrinus

Vesiculomyces citrinus Obírka, suťový les, kmen Abies, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Vesiculomyces citrinus

Vesiculomyces citrinus NPR Lichnice-Kaňkovy hory, suťový les, kmen Abies, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová