Phlebia rufa (Žilnatka proměnlivá)

Roztroušeně se vyskytující dřevorozkladná houba rostoucí po celý rok (převážně v jeho chladnější polovině) na mrtvém dřevě listnáčů, vz. jehličnanů. Způsobuje bílou hnilobu. Nápadná hrbolatým, merulioidním až takřka pórnatým uspořádáním hymenoforu, narozdíl od radiálně žilnatého uspořádnání např. žilnatky bledé (Phlebia centrifuga) či ž. oranžové (Phlebia radiata). Žilnatka javorová (Phlebia acerina) se má odlišovat žlutokorovým hruběji žilnatým hymenoforem a mírně odlišnými mikroskopickými znaky.

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa Mikulovický vrch, dubohabřina, větev Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa NPR Ruda, nálet osiky, kmen Populus tremula, 12.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa PP Podskala, suťový les, kmen Sorbus, 28.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa NP Šumava, Žlebský vrch, suťový les, kmen Acer, 22.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa Uhelná, stará pískovna, náletové dřeviny, kmen Populus tremula, 30.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa CHA Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Swida, 6.5.2019, (c) Lucie Zíbarová