Tulasnella subglobispora (Tulasneovka)

Nafialovělý povlak rostoucí na dřevě listnáčů i jehličanů. Od podobných druhů rozlišitelná pouze mikroskopicky.

Tulasnella subglobispora

Tulasnella subglobispora NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová