Sistotremastrum suecicum (Rozděrka švédská)

Kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů (smrk, borovice), vzácněji listnáčů, zejména v chladnější polovině roku. Nejspíše se u nás jedná o nehojný druh, v Evropě se severským rozšířením. Viz rozděrka bledokrémová (Sistotremastrum niveocremeum) se širšími a většími výtrusy a tenčími plodnicemi.

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum PR Libochovka, květnatá bučina, fragment kmene Fagus, 29.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, spodní strana větve Picea, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum Obírka, dubohabřina s jedlí, kmen Abies, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, spodní strana větve Picea, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum PP Židova strouha, kulturní bor, větev Pinus, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum suecicum

Sistotremastrum suecicum PP U Císařské studánky, acidofilní bučina, kmen Fagus, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová