Phlebiopsis gigantea (Kornatec obrovský)

Syn.: Kneiffia gigantea, Phanerochate gigantea, Phlebia gigantea, Peniophora gigantea

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů, často čerstvě odumřelém. Častá na pařezech borovic. V lesnictví se využívá jako prostředku biologické ochrany před ekonomicky významným chorošem kořenovníkem vrstevnatým (Heterobasidion annosum agg.) napadajícím kultury jehličnanů.

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea Hora sv. Šebestiana, klečové rašeliniště, kmínek Pinus x pseudopumilio, 5.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea PR Maštale, acidofilní bor, kmen Pinus, 15.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea Hříškov, smíšený kluturní les, pařez Pinus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová