Xylodon quercinus (Kornatec dubový)

Syn.: Hyphodontia quercina

Kornatcovitá houba rostoucí poměrně hojně na dřevě listnáčů (dub, habr, vrba), spíše v teplejších oblastech. Význačný nažloutlými plodnicemi s poměrně dlouhými ostny a mikroznaky (válcovité spory). Podobný je například konatec lopatkovitý (Xylodon spathulatus) rostoucí častěji na jehličnanech a rozdílnými mikroskopickými znaky (široce eliptické až takřka kulovité spory, přítomnost zaškrcovaných cystid).

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PR Žernov, dubohabřina, větev Quercus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PR U Nového hradu, dubohabřina, větev Carpninus, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PP Sítovka, dubohabřina, větev Quercus, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, větev Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus Liberec, Opičák, "pseudolužní" les, kmen Populus, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová