Gloeohypochnicium analogum (Kornatec zápašný)

Syn.: Hypochnicium analogum

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na odkorněném dřevě listnáčů, často ještě poměrně tvrdém. Zřejmě dává přednost zachovalým přirozeným lesům s dostakem dřeva. Ačkoli na první pohled připomíná některé zástupce rodu Phanerochaete (např. kůrovku sametovou - Phanerochaete velutina) je snadno poznatelný i makroskopicky podle pronikavého sladce-chemického pachu, který vytrvává i u herbářových položek. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Gloeohypochnicium analogum

Gloeohypochnicium analogum PR Polom, květnatá bučina, silná větev Fagus, 17.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeohypochnicium analogum

Gloeohypochnicium analogum NPR Ve Studeném, suťový les, kmen Fagus, 21.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeohypochnicium analogum

Gloeohypochnicium analogum NPR Libický luh, měkký luh, větev Populus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeohypochnicium analogum

Gloeohypochnicium analogum Rusovce [SK], měkký luh, větev Platanus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová