Phlebiella vaga (Kornatec sírožlutý)

Syn.: Xenasmatella vaga, Phlebiella sulphurea

Velmi hojný druh kornatcovité houby rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů, často na spodní straně kmenů a větví. Nápadná rhizomorfickým okrajem plodnice s zelenožlutými odstíny a vínově červenou reakcí na roztok KOH.

Phlebiella vaga

Phlebiella vaga Chlum u Radonic, křovinatý lesní lem, kmen Prunus padus, 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella vaga

Phlebiella vaga NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Quercus, 30.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella vaga

Phlebiella vaga Břehyně, kulturní bor, kmínek Pinus, 11.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella vaga

Phlebiella vaga Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, kmínek Quercus, 14.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella vaga

Phlebiella vaga NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Tilia, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová