Sarcodontia crocea (Hrotnatka zápašná)

Kornatcovitá houba rostoucí saproparaziticky na ovocných dřevinách, především jabloních. Nápadná žlutým, ostnitým hymenoforem a zápachem po amylalkoholu. Plodnice jsou k nalezení na živých a čersvě uschlých stromech, po úhynu hostitele rychle odumírá. Plodnice se vytváření pod kůrou, kterou následně odchlhipují. Ustupující druh, uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh. Trochu podobná a hojná hrotnatečka žlutá (Phlebia uda) roste na již mrtvém dřevě, mívá kratší ostny a nemá výrazný pach.

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea NPP U Nového Mlýna, živý kmen Malus, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Chlum u Radonic, ojedinělá jabloň ve výsadbě borovice, 14.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Solopysky, vápnomilná bučina, padlý kmínek Sorbus torminalis, 6.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Bubovice, alej podle cesty, položivý kmen Malus, 20.7.2021, (c) Lucie Zíbarová