Dentipellis fragilis (Ostnateček křehký)

Dřevokazná houba rostoucí roztroušeně na dřevě listnáčů, typicky buku. Hojnější v pralesovitých či horských bučinách. Význačný rozlitými plodnicemi s dlouhými, křehkými ostny. Příbuzný a vzácnější ježatec různozubý (Creolophus cirratus) tvoří masité, kloboukaté plodnice. Podobné rozlité ostnité polodnice tvoří např. některé hrotnatečky (např. hrotnatečka sladkovonná - Phlebia nothofagi, h. žlutá - Phlebia uda, h. zlatá - Phlebia aurea) či nepříjemně páchnoucí hrotnatka zápašná (Sarcodontia crocea).

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PR Holina, Eu-Fagion, zetlelý Fagus sylvatica, 27.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PR Pleš, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, kmen listnáče, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PP Domaslavické údolí, květnatá bučina, kmen Acer, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová