Leccinum pseudoscabrum (Kozák habrový)

Syn.: Leccinum carpini

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od léta do podzimu kozáku, který vytváří mykorhizu s habrem, vzácněji s lískou, hojnější v nižších polohách a na neutrálních až bazických půdách. Jedlý. Podobné druhy: pod břízami - kozák březový (Leccinum scabrum), kozák šedohnědý (Leccinum brunneogriseolum), kozák šedozelený (Leccinum variicolor), kozák bílý (Leccinum holopus); pod osikou - kozák topolový (Leccinum duriusculum). Na duby vázaný rostoucí kozák dubový (Leccinum crocipodium), rostoucí často na podobných stanovištích, se liší žlutým ústím rourek.

 

Leccinum pseudoscabrum

Leccinum pseudoscabrum Vinařice, dubohabřina, sub Carpinus, Tilia, Quercus, 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum pseudoscabrum

Leccinum pseudoscabrum Veliny, smíšený kulturní les, sub Carpinus, Picea, Abies, 20.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum pseudoscabrum

Leccinum pseudoscabrum NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, sub Carpinus, Fagus, Picea, 1.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum pseudoscabrum

Leccinum pseudoscabrum Břínkov, potoční luh, sub Alnus, Carpinus, 3.9.2015, (c) Lucie Zíbarová