Crepidotus cesatii (Trepkovitka Cesatiho)

Velmi hojný druh rostoucí na mrtvém dřevě různých listnáčů, vzácně i jehličnanů. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky.

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PP Eváňská rokle, lesní lem, větev Rosa, 28.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Loužek, tvrdý luh, větvička Fraxinus, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Podkrušnohorská výsypka, větévka Tilia, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Libochovany, porost teplomilných křovin, větev Cornus sanguinea, 5.6.2013, (c) Lucie Zíbarová