Crepidotus cesatii (Trepkovitka Cesatiho)

Velmi hojný druh rostoucí na mrtvém dřevě různých listnáčů, vzácně i jehličnanů v různých biotopech, od nížin do hor, často na tenkých větvičkách. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky. Viz trepkovitka Kubičkova (Crepidotus kubickae).

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PP Eváňská rokle, lesní lem, větev Rosa, 28.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Loužek, tvrdý luh, větvička Fraxinus, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Podkrušnohorská výsypka, větévka Tilia, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Libochovany, porost teplomilných křovin, větev Cornus sanguinea, 5.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, opadlá větev Ulmus?. 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Chotyně, rekultivovaná skládka, větev Cytisus scoparius, 31.8.2018, (c) Lucie Zíbarová