Crepidotus ehrendorferi (Trepkovitka Ehrendorferova)

Dosti vzácná trepkovitka rostoucí na mrtvém dřevě různých listnáčů. Ve střední Evropě teplomilný druh. Význačná naoranžovělými plodnicemi a pokožkou typu trichoderm se zužujícími se terminálními elementy.

 

Crepidotus ehrendorferi

Crepidotus ehrendorferi PR Čertova skála, dubohabřina přecházející v suťový les, větev Sorbus aria s. l., 15.7.2019, (c) Lucie Zíbarová