Crepidotus applanatus (Trepkovitka zploštělá)

Hojný druh trepkovitky rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů v pokročilém stadiu rozkladu, obzvláště v bučinách. Význačná hladkým a hygrofánním kloboukem a mikroznaky. Spory kulovité 4-5 μm v průměru. Od podobných blízce příbuzných druhů (Crepidotus malachius, C. stenocystis, C. malachioides) se pozná pouze na základě mikroskopických znaků (velikost spor a tvar cheilocystid).

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Ve Studeném, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus PR Karvanice, suťový les, kmen Fagus, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, kmen Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, kmen Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus PR Polom, jedlobučina, kmen Fagus, 20.8.2015, (c) Lucie Zíbarová