Hohenbuehelia abietina (Hlívička jedlová)

Vzácná dřevorozkladná houba rostoucí od léta do podzimu na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. jedle a smrku), převážně v lesích s přirozenou druhovou skladbou a dostatkem dřeva. Velmi podobná je hlíva stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium) rostoucí na dřevě listnáčů, zejm. buku. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením) a chráněná vyhláškou MŽP 395/92 Sb. (kriticky ohrožený druh).

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia abietina NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia abietina PP Židova strouha, suťový les, apřez jehličnanu, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia abietina NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 10.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia abietina NPP Peklo, inverzní smrčina, zetlelý pařez jehličnanu (Picea?), 9.10.2015, (c) Lucie Zíbarová