Geastrum floriforme (Hvězdovka kvítkovitá)

Jedna z drobnějších stepních hvězdovek. Od podobných druhů se pozná silně hygrofánními cípy vnější okrovky a jednoduchou stavbou obústí. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh)

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme PP Radobýl, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 27.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme Dlouhá u Kozlů, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 28.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

Geastrum floriforme

Geastrum floriforme NPR Oblík, stepní trávník na třetihorních vulkanitech, 31.10.2012, (c) Lucie Zíbarová