Montagnea arenaria (Květka písečná)

Velmi vzácný druh břichatkovité houby z příbuzenstva hnojníků. Roste na stepních lokalitách, převážně na bazických, písčitých substrátech, v ČR jsou známy lokality na jižní Moravě a v Českém Středohoří. Druh uvedený ve vyhlášce MŽP 395/112 Sb. (kriticky ohrožený druh) a v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh a zůstává mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

Montagnea arenaria

Montagnea arenaria Fülöpháza (HU), Národní park Kiskunsági, rozvolněná step na vápnitých píscích, 13.10.2006, (c) Lucie Zíbarová