Clathrus archeri (Květnatec Archerův)

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující břichatkovitá houba z příbuzenstva hadovek rostoucí od počátku léta do podzimu v lesích i na otevřených místech, takřka vždy na humózních až nitrofilních stanovištích. Druh zavlečený z Austrálie, v současnosti v ČR zdomácnělý. Viz mřížovka červená (Clathrus ruber).

 

Clathrus archeri

Clathrus archeri (ex-situ) PP Ohrazení, bezkolencová louka, 22.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Clathrus archeri

Clathrus archeri Dluhoště, mladá kulturní smrčina, okraj lesní cesty, sub Picea, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová