Mutinus caninus (Psivka obecná)

Roztroušeně se vyskytující druh připomínající drobnější hadovku smrdutou (Phallus impudicus), od té se však liší neoddělenou plodnou částí od sterilního nosiče. Roste ve vlhčích a humózních listnatých, méně často i jehličnatých lesích, často ze zbytků dřeva v půdě, kolem pařezů apod. Podobná je psivka Ravenelova (Mutinus ravenelii) s růžovým nosičem. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh.

 

Mutinus caninus

Mutinus caninus Litvínov, Šumenské údolí, bučina, dřevní štěpka při okraji cesty, 21.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Mutinus caninus

Mutinus caninus NPR Karlštejn, potoční luh, sub Acer, Fraxinus, 14.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mutinus caninus

Mutinus caninus NPP Medník, vlhká dubohabřina, zbytky dřeva, 5.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Mutinus caninus

Mutinus caninus NPP Medník, vlhká dubohabřina, zbytky dřeva, 5.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Mutinus caninus

Mutinus caninus Mikulovický vrch, mladá výsadba lípy, sub Tilia, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová