Lycoperdon pyriforme (Pýchavka hruškovitá)

Velmi hojný druh pýchavky rostoucí od léta do podzimu ve skupinách na dřevě listnáčů. Typická ekologií, drobnými bradavkami a přítomností myceliálních provazců na bázi plodnice.

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme PR Dlouhý vrch, suťový les, pařez Acer pseudoplatanus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme Jestřebí, olšina, kmen listnáče, 11.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lycoperdon pyriforme

Lycoperdon pyriforme NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, zetlelý pařez Fagus, 2.10.2012, (c) Lucie Zíbarová