Geastrum triplex (Hvězdovka trojitá)

Poměrně hojný druh hvězdovky rostoucí od léta do podzimu hlavně pod listnáči, častěji na úživných, humózních půdách. Nápadná silnou vnější okrovkou, která u starších plodnic tvoří límeček a kroužkem kolem obústí. Hvězdovka brvitá (Gestrum fimbriatum) je menší, nemá zřetelně lemované obústí a tenčí vnější okrovku, líší se též velikostí výtrusů.

 

Geastrum triplex

Geastrum triplex Hřivice, suťový les, sub Fagus, Picea, Fraxinus, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum triplex Šumperk, park, sub Rhododendron, 14.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum triplex PR Vápenka, květnatá bučina, sub Fagus, Picea, Corylus, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum triplex PR Pučanka, Cephalanthero-Fagion, sub Fagus, Picea, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová