Bovista paludosa (Prášivka bažinná)

Vzácná břichatkovitá houba rostoucí na bazických slatiništích. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a ve vyhlášce MŽP 395/1992 Sb. (ohrožený druh).

Bovista paludosa

Bovista paludosa Myslůvka, Na Klátově, slatiniště, 15.6.2011, (c) Jitka Kocková