Flagelloscypha donkii aff. (Číšovec Donkův)

Patrně přehlížená vemi drobná cyfeloidní houba rostoucí na opadu a rostlinných zbytcích. Určování druhů v rámci rodu je dosti komplikované i na základě mikroskopických znaků. Podobný a patrně mnohem hojnější je číšovec nejmenší (Flagelloscypha minutissima) s bisporickými basidiemi a rostoucí zpravidla na dřevě.

Flagelloscypha donkii

Flagelloscypha donkii NPR Pochválovská stráň, dubohabřina, list Quercus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová