Henningsomyces candidus (Číšovec trubkovitý)

Nenápadná cyfeliodní houba rostoucí roztroušeně na silně zetlelém dřevě jehličnanů. Nápadná nahloučenými  a trubičkovitě protaženými plodničkami. Velmi podobný číšovec pýřitý (Henningsomyces puber) má o něco větší, více nahloučené, zvnějšku chlupaté a trochu gelatinózní plodnice, mikroskopicky se odlišuje nevětvenými až jen slabě větvenými chloupky na obústí. Od dalších podobných rodů se pozná mikroskopicky viz např. číšovec osikový (Phaeosolenia densa) s hnědými chloupky a hnědými výtrusy či číšovec Merismodes ochracea s hyalinními výtrusy a hnědými chloupky.

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus Vinařice, potoční luh, ohořelé dřevo Salix, 27.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus PP V Hlubokém, dubohabřina, větev Quercus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Henningsomyces candidus

Henningsomyces candidus PR Polom, fragment kmene Fagus, 18.9.2018, (c) Lucie Zíbarová