Antrodia macra (Outkovka vrbová)

Vzácnější (víceméně) rozlitý druh chroroše rostoucí na mrtvých větvích listnáčů, nejčastěji vrb, ale např. i lísky nebo osiky. Způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Nápadná poměrně velkými póry. Makroskopicky může být velmi podobná značně hojná pórnovitka obecná (Schizopora radula), která roste na obdobných stanovištích, avšak způsobuje bílou hnilobu a je snadno odlišitelná mikroskopicky. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Antrodia macra

Antrodia macra Šanov, potoční luh, větev Salix, 5.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia macra

Antrodia macra NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, pobřežní porost křovitých vrb, větev Salix, 8.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia macra

Antrodia macra NPR Velký a Malý Tisý, pobřežní porost křovitých vrb, větev Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia macra

Antrodia macra NPR Šúr [SK], měkký luh, větev Salix, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová