Antrodia cretacea (Pórnatka křídová)

Syn.: Antrodia crassa p. p., Amyloporia crassa p. p.

Dosti vzácný, nedávno popsaný víceletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů v pralesovitých, méně často i více kulturních porostech. Makroskopicky stojí mezi druhy pórnatkou tlustou (Antrodia crassa) a p. sitkovou (Antrodia sitchensis). Uvedená (jako Amyloporia crassa) v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Antrodia cretacea

Antrodia cretacea PR Karvanice, suťový les, kmen Picea, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová