Postia alni (Bělochoroš olšový)

Syn.: Oligoporus alni

Jednoletý choroš z komplexu bělochoroše modravého (Postia caesia). Relativně hojný na dřevě listnáčů, odlišení od podobných druhů je dáno kombinací makroskopických (drobnější plodnice, klobouk není chlupatý, modré zbarvení přítomné jen u starších plodnic) a mikroskopických znaků (rozměry spory, tloušťka stěn u hyf).

 

Oligoporus alni

Postia alni PR Studený vrch, suťový les, kmen Fraxinus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus alni

Postia alni PR Království, tvrdý luh, větev Fraxinus, 6.10.2020, (c) Lucie Zíbarová