Trichaptum biforme (Bránovitec dvoutvarý)

Vzácnější choroš rostoucí na dřevě různých listnáčů. Karpatský druh, hojnější na Moravě. Podobný bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum), rostoucí zpravidla na smrku, se odlišuje gelatinózní vrstvou v dužnině klobouku. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme NPR Šúr, mokřadní olšina, kmen Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme PR Údolí Oslavy a Chvojnice, dubohabřina, kmen Fagus, 16.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme PR Údolí Oslavy a Chvojnice, dubohabřina, kmen Fagus, 16.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum biforme

Trichaptum biforme NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová