Antrodiella onychoides (Outkovečka bezpřezkatá)

Choroš z okruhu obtížně rozlišitelných druhů kolem outkovečky polorozlité (Antrodiella semisupina). Roste na mrtvém dřevě listnáčů, způsobuje jeho bílou hnilobu. Od podobné outkovečky kručinkové (Antrodiella genistae) se odlišuje prakticky jen absencí přezek na generativních hyfách.

Antrodiella onychoides

Antrodiella onychoides NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, podmáčený porost křovitých vrb, větev Salix, 8.11.2013, (c) Lucie Zíbarová