Skeletocutis semipileata agg. (Kostrovka polokloboukatá)

Incl.: Skeletocutis nemorosa, Skeletocutis futilis

Syn.: Skeletocutis nivea s. auct.

Hojný druh polorozlitého až zcela rozlitého choroše rostoucí na dřevě listnáčů, velmi často jasanu (Fraxinus excelsior) s těžištěm výskytu v nižších polohách. Způsobuje bílou hnilobu. Druh nápadný velmi malými póry. Komplex Skeletocutis nivea zahrnuje více morfologicky nerozlišitelných druhů, pravá Skeletocutis nivea je severoamerickým druhem, ve střední Evropě se vyskytuje Skeletocutis semipileata a S. nemorosa.

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis semipileata NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen jasanu, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis semipileata Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, kmen Fraxinus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis semipileata (zcela rozlitá forma) NPR Ruda, smíšený porost u břehu rybníka, větev Quercus, 18.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis semipileata PR Vysoký Kámen, suťová bučina, větev Fagus, 18.9.2012, (c) Lucie Zíbarová