Trechispora hymenocystis (Pórnovitka blanitá)

Roztorušeně až místy hojně se vyskytující rozlitý choroš rostoucí na dřevě listnáčů, často silně rozloženém, typicky na spodní straně. Nápadný měkkými plodnicemi a bohatými rhizomorfami. Od příbuzných druhů (např. Trechispora mollusca - pórnovitka sněhobílá, pórnovitka bělostná - Trechispora candidissima) se pozná plodnicemi, které ve stáří žloutnou, mikroskopicky přitomností vezikulárních útvarů v subikulu a ± kosočtverečnými krystalky na hyfách. Výtrusy široce vejčité, hustě bradavčité, neamyloidní, 4-5 x 3-4 μm. Viz též velmi podobná rozděrka blanitá (Sistotrema muscicola) se zcela jinými mikroskopickými znaky (bazidie se 6-8 sterigmaty, neornamenotvané spory)

 

Trechispora hymenocystis

Trechispora hymenocystis NPR Libický luh, tvrdý luh, spodní strana kmene Quercus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora hymenocystis

Trechispora hymenocystis Jirkov, Najštejn, suťový les, silná větev Fagus, 3.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora hymenocystis

Trechispora hymenocystis Jirkov, Najštejn, suťový les, silná větev Fagus, 3.7.2014, (c) Lucie Zíbarová