Pseudoplectania melaena (Ušíčko černavé)

Syn.: Pseudoplectania vogesiaca

Velmi vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí v brzkém jaře na dřevě jehličnanů, typicky na mohutných jedlových kmenech. Podobné a hojnější ušíčko černé (Pseudoplectania nigrella) roste ve vlhčích smrčinách na zemi a a liší se mikroskopicky i tvarem parafýz. Uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. (silně ohrožený druh).

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena PR Milešický prales, jedlobučina, padlý mohutný kmen Abies, 27.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena PR Milešický prales, jedlobučina, padlý mohutný kmen Abies, 27.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudoplectania melaena

Pseudoplectania melaena (vřecka, spory a parafýzy, H20, 1000x), 15.4.2019, (c) Lucie Zíbarová