Vibrissea decolorans (Míhavka odbarvená)

Apothecia této vřeckovýtrusé houby můžeme nalézt roztroušeně na podobných stanovištích a substrátu a v podobné roční době jako míhavku vodní (Vibrissea truncorum), tj. v čisté tekoucí vodě na větvičkách listnáčů od května do června. Větší počet druhů (spolehlivě?) rozlišitelných mikroskopicky (délka spor a jejich případná fragmentace, charakter parafýz aj.). Podobnou ekologii se vyznačuje i bochníček potoční (Pachyella babingtonii). Z komplexu nejhojnější a barevně značně proměnlivý druh.

 

Vibrissea decolorans

Vibrissea decolorans PP Domaslavické údolí, potoční luh, větev Fraxinus v potoce, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vibrissea decolorans

Vibrissea decolorans Malonty, fragment jedlobučiny, v potůčku ponořená větev olše, 18.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Vibrissea decolorans

Vibrissea decolorans Hrob, Domaslovické údolí, zbytky dřeva v potoce, 8.5.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Vibrissea decolorans>

Vibrissea decolorans Hrob, Domaslovické údolí, zbytky dřeva Fraxinus v potoce, 1.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Vibrissea decolorans>

Vibrissea decolorans Líska, lesní prameniště, větev listnáče v potůčku, 17.5.2016, (c) Lucie Zíbarová