Helvella fibrosa (Chřapáč chlupatý)

Syn.: Helvella dissingii, Helvella chinensis s. auct p. p., Helvella villosa

Drobný druh chřapáče rostoucí vzácně v létě a na podzim na zemi a zetlelém dřevě, především na bazičtějších substrátech pod listnáči (dub, habr, líska). Význačný kalíškovitými plodnicemi s pýřitou vnější vrstvou. Podobný druh je chřapáč pýřitý (Helvella macropus) s vřetenovitými výtrusy a výrazněji pýřitou vnějším povrchem apothecia. Druh uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR (jako Helvella villosa) v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

 

Helvella villosa

Helvella fibrosa Vinařice, dubohabřina, sub Quercus, Pinus nigra, Carpinus, 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella villosa

Helvella fibrosa (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 19.9.2014, (c) Lucie Zíbarová