Caloscypha fulgens (Krasočíška žlutá)

Vzácná jarní vřeckovýtrusná houba rostoucí na bázemi bohatých půdách v listnatých a smíšených lesích, křovinách, ale i na člověkem ovlivněných stanovišítch: zahrady, parky, okraje cest, opuštěné lomy apod. Nápadný druh, význačný žlutoroanžovými plodnicemi, které se postupně zbarvují do indigové modře. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens EVL Evaňská rokle, dubohabřina, na holé zemi, sub Carpinus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňská rokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňskárokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Chlumec u Dačic, Vlažinka, náletové dřeviny podél lesní cesty, sub Betula, Salix caprea, 28.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Nový Vojířov, Peršlák, parčík, sub Betula, 27.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens PR Pacova hora, porost náletových dřevin, sub Betula, Salix caprea, 23.4.2013, (c) Lucie Zíbarová