Tyromyces chioneus (Bělochoroš sněhobílý)

Hojný druh jednoletého choroše rostoucího na dřevě listnáčů (velmi vzácně i jehličnanů), kde způsobuje bílou hnilobu. Plodnice mají mírnou chuť a často nasládlý pach. Mikroskopické znaky - hyfový systém dimitický, skeletové hyfy přítomné je v tramě rourek; generativní hyfy s přezkami; hymeniální cystidy nepřítomny; bazidie tetrasporické; spory válcovité 4-5 x 1.5-2 μm (Ryvarden et Melo 2014). Velmi podobný bělochoroš našedlý (Oligoporus tephroleucus) se liší mimo jiné i hnědou hnilobou a užšími sporami.

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus NPR Břehyně-Pecopala, olšina, větev Alnus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, kmen Acer campestre, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová